Vad kostar det att fälla ett träd?

Tyvärr är det ingen enkel fråga

Många variabler spelar in när priset ska sättas

  • Storlek på trädet
  • Trädet står nära en byggnad
  • Det finns något under trädet, exempelvis ett växthus
  • Trädet är nära el-, fiber-, eller telefonledningar
  • Antal personer som krävs för att utföra jobbet
  • Trädet står nära en väg
  • Trädet är ostabilt eller dött
  • Trädet behöver klättras eller sektionsfällas 
  • Bortforsling och åtkomlighet

Trädets omgivning

Trädets placering och omgivning är bland de viktigaste faktorerna när priset ska sättas. Om det är svåråtkomligt för fordon att ta sig fram till trädet både för bortforsling och för att nå fram med de verktyg som behövs för att utföra jobbet, behövs fler timmar för att kunna utföra arbetet. 

Bästa scenario är att trädets omgivning tillåter fällning från marken där man inte behöver ta hänsyn till byggnader eller andra objekt som kan komma till skada. 

Bortforsling

Om du vill att vi tar hand om trädet efter fällning tillkommer en extra kostnad. Priset varierar beroende på var trädet befinner sig. Om trädet är beläget långt från en plats där en kranlastbil enkelt kan ta sig fram, kommer priset att bli högre då det kommer att krävas fler timmar och en större arbetsinsats för att flytta på trädet. 

Det går självklart bra att kunden själv tar hand om trädet efter fällning. Men tänkt efter noga innan Du väljer detta alternativ. Det kan ofta se enklare ut innan trädet är fällt. Även ett relativt litet träd kan innebära mer arbete än förväntat.