Trädakuten | Stormskador

Trädakuten i Stockholm

Vi kan hjälpa dig med träd som har skadats på grund av kraftiga stormar eller vindar.

Vid stormskadade träd är det viktigt att anlita en professionell arborist eller trädfällare på grund av de högre riskerna.

Vår verksamhet består av planerade arbeten dagtid måndag-fredag, samt en jourverksamhet som vi kallar för Trädakuten. I händelse av akuta situationer med trädelement inblandade så rycker vi direkt ut och löser problemet. Det kan till exempel vara när ett träd har blåst ner och blockera vägen, eller stört byggnader och andra element – då är vi på plats så snabbt det bara går!

  • Pris för trädakuten: 2500 kr + 950 kr/påbörjad timme + moms

Kontakta oss så kommer vi ut så snart som möjligt!

Trädakuten - träd på hustak