Riskbedömning av träd i Stockholm

När du anlitar en arborist är det viktigt att du väljer en med rätt kompetens för det jobb som ska utföras. Din Arborist har flerårig erfarenhet och är certifierad enligt ISA, en internationell standard för att riskbedöma träd.

Vad innebär begreppet riskträd?

Riskträd är ett begrepp som ofta används när det finns oro för att ett träd kan utgöra en potentiell fara genom att falla. För att ett träd ska klassas som ett riskträd måste tre specifika faktorer beaktas:

  • Det måste finnas ett måltavlan som människor eller egendom som kan komma till skada om trädet skulle gå sönder
  • Trädet måste ha någon typ av skada eller svaghet till exempel stora döda grenar eller allvarliga rötangrepp.
  • Konsekvenserna av att målet träffas av träddelen måste vara betydande.

Din Arborist är behöriga att utföra bedömning av riskträd enligt TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification) vilket är en internationell standard för riskträdsbedömning framtagen av ISA (International Society of Arboriculture).

Genom att observera ett träd, dess växtplats och dess omgivning, är det möjligt att upptäcka och förutse utvecklingen av eventuella allvarliga defekter som kan leda till att trädet t.ex. tappar grenar, faller omkull eller dör. Sannolikheten för att människor, egendom eller omgivning i närheten av trädet kan ta väsentlig skada av detta avgör huruvida trädet utgör en acceptabel risk eller ej.

TRAQ – Tree Risk Assessment Qualification

TRAQ bygger på en kvalitativ metod där risk uttryckts som låg till mycket hög risk. TRAQ är endast öppen för de som genomgått någon form av utbildning där minst fyra av följande moment ingått:

• Trädbiologi, trädanatomi och påverkan av röta .

• Artkännedom.

• Trädvård inklusive beskärning och åtgärder.

• Bedömning av vitalitet, biotiska och abiotiska skador.

• Markkännedom.

Fomes fomentarius Fnöskticka
Riskbedömning - Din Arborist
Björkticka